Αριστεία στην Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΕρευνητική Μονάδα URENIOΕυρωπαϊκή Ένωση
Tο Πρόγραμμα
Τα Πιλοτικά Έργα του Προγράμματος
Οι Εκθέσεις Προόδου
Οι Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα Παραδοτέα του Προγράμματος
Υλικό Υποστήριξης
Προώθηση της Οικονομίας της Γνώσης και της Καινοτομίας

Υλικό Υποστήριξης

Επιλέξιμες δαπάνες

Αρχείο WordΕιδικοί κανόνες σχετικά με τις δαπάνες που δύνανται να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο του άρθρου 10 του κανονισμού ΕΤΠΑ.

Φόρμες για εξαμηνιαία παρακολούθηση έργων

Περίοδος 1η: από 1-1-2002 ως 20-11-2002
Αρχείο ZipΌλες οι φόρμες αξιολόγησης (Α,Β,Γ)
Αρχείο WordA-Περιγραφή προόδου φυσικού αντικειμένου
Αρχείο ExcelB-Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου
Αρχείο ExcelΓ-Παρακολούθηση της αντιστοιχίας φυσικού - οικονομικού αντικειμένου

Πρότυπο Τεχνικό Δελτίο

Αρχείο WordΟδηγός για τη συγγραφή των τεχνικών δελτίων των δράσεων του προγράμματος

 


©2002 Ερευνητική Μονάδα URENIO