Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking)

Benchmarking είναι η συγκριτική αξιολόγηση των τεχνολογιών, των διαδικασιών παραγωγής, και των προϊόντων ενός οργανισμού σε σχέση με τους καλύτερους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς στο αντίστοιχο πεδίο.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη βοήθεια επιλεγμένων δεικτών και αξιολογεί τις επιδόσεις σε επιμέρους τμήματα καθώς και σε επιμέρους διαδικασίες της επιχείρησης

Πρόγραμμα K-Clusters

Η ερευνητική μονάδα URENIO σχεδίασε και υλοποίησε στο πλαίσιο του προγράμματος K-Clusters μία νέα έκδοση της εφαρμογής Benchmarking που είχε αναπτύξει το 1999. Η νέα αυτή έκδοση είναι προσανατολισμένη στις ανάγκες των μεταποιητικών επιχειρήσεων

Το ερωτηματολόγιο της εφαρμογής που παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την προηγούμενη έκδοση της εφαρμογής είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολλύνεται η διαδικασία συμπλήρωσης του από τα στελέχη των επιμέρους τμημάτων ενός οργανισμού/επιχείρησης

Ο τρόπος οργάνωσης και παρουσίασης των δεικτών αξιολόγησης έχει προκύψει από το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διοίκησης Ποιότητας (EFQM) με βάση το οποίο η βιωσιμότητα ενός οργανισμού/επιχείρησης δεν ελέγχεται μόνο από την επίτευξη οικονομικών στόχων αλλά προκύπτει εφόσον επιτυγχάνονται με βαθμιαίο τρόπο:

  • Οι διαδικασίες μάθησης και ικανοποίησης των εργαζομένων
  • Οι εσωτερικές διαδικασίες διοίκησης και παραγωγής
  • Η ικανοποίηση και διατηρισιμότητα των πελατών και τέλος
  • Τα οικονομικά αποτελέσματα

Η πρόσβαση στην εφαρμογή συγκριτικής αξιολόγησης είναι εφικτή από τους πιστοποιημένους συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που συμμετείχαν στην διαδικασία εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Knowledge Clusters

Η ερευνητική μονάδα URENIO παρέχει πιστοποίηση συμβούλων στο πλαίσιο του Ελληνικού Κέντρου Benchmarking