Home Page The ONLI Project The Partners Network Training Forum
NewVentureTools.net Supported by EUSupported by the European CommissionSupported by the European Commission
Tools to help the development of Innovative Firms
Search
Contact NewVentureTools.net Partners

Innovation Tools

Liiketoimintasuunnitelma ja rahoitus


Opas innovaation rahoitukseen

Opas auttaa yrittäjää identifioimaan sopivat rahoituslähteet (tutkimus, tuotekehitys, yrityksen perustaminen ja tuotteen julkistaminen) ja antaa ohjeita rahoitusneuvotteluihin.

Opas liiketoimintasuunnitelman valmisteluun

Opas esittelee Liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Oppaassa esitellään liiketoimintasuunnitelman perusteet malliesimerkin avulla. Lisäksi oppaassa annetaan ohjeita edistyksellisemmän liiketoimintasuunnitelman tekemiseen.

Oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Työkalun avulla voit tehdä oman liiketoimintasuunnitelmasi täydentämällä työkalun dokumentit ja taloudellisten laskelmien lomakkeet.

Use the tool

Aloittavan yrittajan opas

Tyokaluja idean arviointiin ja kehittamiseenComments & Suggestions URENIO Research Unit

Website development HTTC, OuluTech, Taguspark, Technologiepark Ostfalen, Thessaloniki Technology Park, URENIO