Home Page The ONLI Project The Partners Network Training Forum
NewVentureTools.net
Supported by EUSupported by the European CommissionSupported by the European Commission   
Tools to help the development of Innovative Firms
Search
Contact NewVentureTools.net Partners
Etusivu saatavilla seuraavilla kielill:  
 DE  
 EL  
 EN  
 FI  
 PT

Tietokannan avulla voit parantaa innovaatiosi onnistumismahdollisuuksia. Helppo ja nopea tapa päästä käsiksi tutkimustuloksiin ja olemassa oleviin teknologiatietokantoihin.

Siirry   

Työkalu, joka mahdollistaa pk-yritysten yhteistyön ryhmissä ja helpottaa teknologiansiirtoa klustereissa ja konsortioissa.

Siirry   

Ideoita ja ohjeita pk-yrityksille innovatiivisen tuotteen markkinoille saattamiseen ja tuotteen markkinointiin.

Siirry   

Auttaa yrityksen päätöksentekijöitä arvioimaan tavoiteltavia tuloksia ja valitsemaan oikeat teknologiat tulosten saavuttamiseen.

CBA-työkalun avulla voidaan systemaattisesti verrata tavoiteltavia tuloksia olemassa oleviin ulkoisiin ja sisäisiin resursseihin.

Siirry   

Luo yrityksesi teknologiaraportti helpolla ja käytännöllisellä tavalla.

Valmiin raportin huolellisempi ja yksityiskohtaisempi arviointi voidaan toteuttaa yhteistyössä käyttämällä apuna Oulutechin ja sen verkoston asiantuntemusta.

Siirry   

Opas innovaation rahoitukseen
Step by Step -opas auttaa identifioimaan hankkeesi potentiaaliset rahoitusmahdollisuudet ja valitsemaan niistä sopivimman. Opas antaa myos vinkkejä rahoitusneuvotteluihin.

Opas liiketoimintasuunnitelmaan laatimiseen
Opas esittelee liiketoimintasuunnitelman laatimisen yleiset perusteet sekä esimerkin liiketoimintasuunnitelmasta. Lisäksi löydät ohjeet edistyksellisemmän liiketoimintasuunnitelmän laatimiseen.

Luo oma liiketoimintasuunnitelmasi
Työkalu, jonka avulla voi laatia oman liiketoimintasuunnitelmasi. Voit täyttää yrityksesi tiedot työkalussa oleviin valmiisiin pohjiin. Voit tehdä työkalun avulla myös yrityksesi rahoitussuunnitelman. Lopuksi työkalu kokoaa syöttämistäsi tiedoista yrityksesi liiketoimintasuunnitelman.

Siirry   

Näin käytät NewVentureTools.net:iä

Keskustelu foorumi
Jaa kokemukset, ongelmat ja niiden ratkaisuvaihtoehdot muiden yritysten kanssa!

Koulutus
Opi käyttämään Innovation management -työkaluja Spinn-off yritykset, Teknologian siirto, ja Uuden tuotteen kehittäminen


Tietoja NewVentureTools.net:stä

Yllä olevat sähköiset, interaktiiviset työkalu muodostavat Virtuaalisen Teknologiapuiston, jonka kautta eurooppalaisilla pk-yrityksillä on yhteys muihin vastaaviin yrityksiin, asiantuntijoihin, menestystarinoihin, itsearviointityökaluihin, opastukseen ja hyödyllisiin linkkeihin. Nämä työkalut on kehitetty ONLI (On-Line Innovation) -projektin aikana, jota tukee Euroopan Komissio.
Comments & Suggestions URENIO Research Unit

Website development HTTC, OuluTech, Taguspark, Technologiepark Ostfalen, Thessaloniki Technology Park, URENIO