Home Page The ONLI Project The Partners Network Training Forum
NewVentureTools.net Supported by EUSupported by the European CommissionSupported by the European Commission
Tools to help the development of Innovative Firms
Search
Contact NewVentureTools.net Partners

Innovation Tools

Innovaation markkinointi


Marketing of Innovation –työkalu ohjaa yrityksiä oman markkinointisuunnitelman laatimisessa. Suunnitelma rakennetaan askel-askeleelta. Aluksi analysoidaan yrityksen nykytila. Sen jälkeen määritellään tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin luodaan pohja markkinointisuunnitelmalle. Se ei ole kiinteä, pysyvä dokumentti vaan sitä päivitetään ja täydennetään jatkuvasti. Yrityksissä markkinointi tuleekin käsittää jatkuvana syklinä.

Työkalu ohjaa yrityksen suunnitteluprosessia tarjoamalla perustietoa eri vaiheiden suunnitteluun. Markkinointisuunnitelman kirjoittaminen tapahtuu lomakkeiston avulla, johon on koottu suunnitelman kannalta tärkeimmät asiat. Täyttämällä lomakkeet saat lopputuloksena raportin muodossa yrityksesi markkinointisuunnitelman.

Lomakkeisto on jaettu viiteen osioon seuraavasti:

  1. Tilanneanalyysi
  2. Tavoitteiden määrittely
  3. Strateginen suunnittelu
  4. Toteutus ja seuranta
  5. Kysymyslomakkeet ja check-list

Use the tool

Aloittavan yrittajan opas

Tyokaluja idean arviointiin ja kehittamiseenComments & Suggestions URENIO Research Unit

Website development HTTC, OuluTech, Taguspark, Technologiepark Ostfalen, Thessaloniki Technology Park, URENIO