Home Page The ONLI Project The Partners Network Training Forum
NewVentureTools.net Supported by EUSupported by the European CommissionSupported by the European Commission
Tools to help the development of Innovative Firms
Search
Contact NewVentureTools.net Partners

The Partners Network

Eurooppalaisten teknologiakeskusten virtuaalinen yhteistyöverkosto


Verkosto on luotu Eurooppalaisessa projektissa On-Line Innovation (OnLi), ja se linkittää Kreikasta, Portugalista, Saksasta ja Suomesta teknologiakeskuksia, yliopiston laboratorion ja teknologiasiirtoyhtiöitä. Verkostossa mukana olevat organisaatiot työskentelevät yhdessä muodostaen 'Intelligent Cities' ľkonseptin, jonka tavoitteena on luoda virtuaalinen innovaatioympäristö ja integroida se osaksi teknologiakeskusten teknologiatoimintaa.

Verkoston syntymiseen on vaikuttanut teknologiakeskusten halukkuus kehittää telemaattisia työkaluja ja tarjota niiden välityksellä yrityksille online-palveluja liittyen innovaatioiden managerointiin, teknologian siirtoon ja yritysten syntymisen tukemiseen. Jokainen verkoston jäsen on erikoistunut tiettyyn teknologiansiirron aihepiiriin, ja tämä toisiaan täydentävä erikoisosaaminen luo edellytykset edistykselliselle yhteistyölle.

Partner

Thematic Category


Verkosto on rakentunut tasapainoisesti Teknologiakeskuksista ja innovatiivisista organisaatioista. Neljä teknologiakeskusta (Thessaloniki, Tagus, Oulu, Ostfalen) muodostavat verkoston ytimen. Lisäksi siihen kuuluu kreikkalainen yliopiston tutkimuslaboratorio (University Research Laboratory), joka toimii kiinteässä yhteistyössä alueen teknologiakeskuksen kanssa. Laboratoriolla on pitkäaikainen kokemus teknologiansiirrossa . Verkostoon kuuluu myös yksityinen kreikkalainen teknologiasiirtoyhtiö (Technology Transfer organisation), jolla on monipuolinen kokemus projektien hallinnoinnista ja innovaatiotoiminnasta. Verkosto tuo yhteen toimijat eri Euroopan osista vahvistaen siten eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukykyä. Verkoston toimijoiden tullessa Euroopan eri osista on varmistettu myös se, että verkoston eri kulttuuritaustan omaavat pk-yritykset voivat ottaa Online palvelut käyttöönsä helposti.Comments & Suggestions URENIO Research Unit

Website development HTTC, OuluTech, Taguspark, Technologiepark Ostfalen, Thessaloniki Technology Park, URENIO