Home Page The ONLI Project The Partners Network Training Forum
NewVentureTools.net Supported by EUSupported by the European CommissionSupported by the European Commission
Tools to help the development of Innovative Firms
Search
Contact NewVentureTools.net Partners

The ONLI ProjectThe Pilot Action of Excellence on Innovative Start-up

Projektin tavoitteet ja tulokset


ONLI-projektin tavoitteena on tarjota eurooppalaisille pk-yrityksille helppo ja nopea pääsy innovatiivisiin palveluihin, jotka helpottavat tiedon siirtymistä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja teknologiakeskuksista pk-yrityksiin.

Eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukyvyn kulmakivenä voidaan pitää innovatiivisuutta. Hyvin toimiva innovaatiojärjestelmä on riippuvainen tiedon nopeasta ja tehokkaasta siirtymisestä yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja teknologiakeskuksista pk-yrityksiin. Uusien teknologioiden ja tiedon siirtyminen ihmisten, yritysten ja instituutioiden välillä on toimivan innovaatioprosessin avaintekijä.

Edistääkseen innovatiivisuutta yritykset tarvitsevat helpon ja hinnaltaan kilpailukykyisen pääsyn ei ainoastaan uusimpaan teknologiseen tietoon, vaan myös palveluihin, jotka helpottavat innovatiivisuutta yrityksen jokapäiväisissä toimissa. Eurooppalaiset teknologiakeskukset auttavat ja tukevat yrityksiä heidän innovaatioprosessissaan. Teknologiakeskusten tarjoamat yritysten tarpeisiin kehitetyt innovatiiviset työkalut tukevat osaltaan yritysten innovatiivisuutta.

Onli-projektissa kehitettävä virtuaalinen ”One-Stop-Shop” mahdollistaa yritysten kilpailukykyiseen toiminnan yhdessä eri maantieteellisillä ja temaattisilla alueilla. Teknologiakeskusten ylläpitämä virtuaalinen One-Stop-Shop tulee tarjoamaan temaattisten työkalujen kautta innovatiivisia palveluja pk-yrityksille. Onli-projektissa luodaan verkosto, joka linkittää neljä teknologiakeskusta neljästä EU-maasta. Verkostossa linkitetään teknologiakeskuksen www-sivut, jotka on kehitetty yhteistyössä yliopistojen ja yksityisten teknologiasiirtoyritysten kanssa. Jokainen verkoston jäsen on valittu heidän vahvimman osaamisalueensa perusteella. Tavoitteena on, että verkosto kattaa laajan asiantuntemuksen, ja palvelee internetin välityksellä eurooppalaisia pk-yrityksiä. Näin varmistetaan palvelun käytettävyys, ja sen käyttökelpoisuus myös tulevaisuudessa.

Työkalujen sovittaminen yritysten käytännön tarpeisiin toteutetaan siten, että jokainen verkoston jäsen kehittää työkalua, josta sillä on erikoisosaamista. Tämän jälkeen kaikki työkalut sopeutetaan kunkin maan tarpeisiin. Näin lopputuloksena saadaan kuusi metodologiaa/työkalua, jotka on sopeutettu neljän Euroopan alueen pk-yritysten tarpeisiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty tarkemmin temaattisen alueet ja työkalut, joita verkostossa kehitetään:

Temaattinen alue

Kuvaus

Työkalun avulla voit seurata tutkimustuloksia ja olemassa olevia teknologioita. Tietokannan avulla voit parantaa innovaatiosi onnistumismahdollisuuksia. Helppo ja nopea tapa päästä käsiksi tutkimustuloksiin sekä olemassa oleviin teknologiatietokantoihin
Työkalu, joka mahdollistaa pk-yritysten yhteistyön ryhmissä ja helpottaa teknologiansiirtoa klustereissa ja konsortioissa. Työkalun avulla voit luoda omia verkostoja ja teknologiaklinikoita, sekä jakaa tietoja, tiedostoja ja ratkaisumalleja ryhmän sisällä. Työkalu toimii myös keskustelualustana ryhmissä.
Työkalu auttaa yrityksen päätöksentekijöitä arvioimaan tavoiteltavia tuloksia ja valitsemaan oikeat teknologiat tulosten saavuttamiseen. Työkalun avulla voidaan systemaattisesti verrata tavoiteltavia tuloksia olemassa oleviin ulkoisiin ja sisäisiin resursseihin.
Työkalun avulla voit luoda yrityksesi teknologiaraportin helpolla ja käytännöllisellä tavalla. Valmiin raportin huolellisempi ja yksityiskohtaisempi arviointi voidaan toteuttaa yhteistyössä käyttämällä apuna paikallisen teknologiakeskuksen ja sen verkoston asiantuntemusta.
Työkalu auttaa identifioimaan hankkeesi potentiaaliset rahoitusmahdollisuudet ja valitsemaan niistä sopivimman. Työkalussa esitellään liiketoimintasuunnitelman laatimisen yleiset perusteet sekä esimerkki liiketoimintasuunnitelmasta. Lisäksi työkalusta löytyy ohjeet edistyksellisemmän liiketoimintasuunnitelman laatimiseen.
Työkalu antaa ideoita ja ohjeita pk-yrityksille innovatiivisen tuotteen markkinoille saattamiseen ja tuotteen markkinointiin.


Comments & Suggestions URENIO Research Unit

Website development HTTC, OuluTech, Taguspark, Technologiepark Ostfalen, Thessaloniki Technology Park, URENIO