Home Page The ONLI Project The Partners Network Training Forum
NewVentureTools.net
Supported by EUSupported by the European CommissionSupported by the European Commission   
Tools to help the development of Innovative Firms
Search
Contact NewVentureTools.net Partners

The ONLI ProjectThe Pilot Action of Excellence on Innovative Start-up

On-line Innovation: Eurooppalaisten teknologiakeskusten virtuaalinen palveluverkosto


ONLI-projektin tavoitteena on linkittää eurooppalaisia teknologiakeskuksia, yliopistoja ja teknologiansiirtoyhtiöitä verkostoksi, joka tarjoaa eurooppalaisille pk-yrityksille On-line palveluja innovaation kaupallistamiseen, teknologian siirtoon ja alkavien yritysten tukemiseen. Verkosto tarjoaa pk-yrityksille monipuolisia telemaattisia työkaluja, jotka helpottavat ja nopeuttavat innovaation jalostamista liiketoiminnaksi. On-Line Innovation -työkalupakki sisältää Innovation Management-työkaluja seuraavilta temaattisilta alueilta: teknologian arviointi ja seuranta, verkostoituminen, innovaation markkinointi, innovaation rahoitus sekä liiketoimintasuunnitelman laatiminen.

Työkalut on valittu aikaisemmissa Innovaatio-ohjelmissa testattujen ja hyväksyttyjen työkalujen joukosta, ja ne on sovitettu kunkin osanottajamaan vaatimusten mukaiseksi palvelemaan kyseisen maan pk-yrityksiä. Linkittämällä usean eurooppalaisten asiantuntijaorganisaation osaaminen ja kokemus on luotu yhteinen Euroopan laajuinen palveluverkosto, joka tarjoaa yrityksille parhaita käytäntöjä ja toimii yhteisenä foorumina eurooppalaiseen yhteistyöhön.Comments & Suggestions URENIO Research Unit

Website development HTTC, OuluTech, Taguspark, Technologiepark Ostfalen, Thessaloniki Technology Park, URENIO